Kalkulace příspěvku na úhradu a úplných nákladů

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Kalkulace příspěvku na úhradu a úplných nákladů. Náš chov, 2012, roč. 72(3), s. 22-26. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12030.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku je poukázat na některé zásady a odlišnosti interpretace kalkulace úplných nákladů a příspěvku na úhradu a na přednosti a nedostatky jejich využití v zemědělské praxi. Příspěvek na úhradu představuje rozdíl mezi výnosy (příjmy) z příslušné komodity (výrobku) a variabilními náklady vynaloženými na její výrobu. Jedná se o položku k úhradě fixních (stálých) nákladů. Výsledky kalkulace úplných nákladů i příspěvku na úhradu jsou nutné k plánování a dlouhodobým strategickým rozhodnutím a k hodnocení ekonomických ukazatelů jednotlivých výrob a celého podniku. Zatímco v ČR a v některých dalších (především nových) státech unie je hlavní metodou kalkulace vlastních nákladů, ve státech EU-15 převažuje výpočet příspěvku na úhradu. Zásady volného trhu v rámci EU a postupující globalizace vyžadují z mnoha důvodů objektivní způsob výpočtu a hodnocení ekonomických výsledků agrárního sektoru využitelný v různých podmínkách a systémech hospodaření.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu