Klasifikace jatečných těl prasat přístrojem IS-D-05

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Klasifikace jatečných těl prasat přístrojem IS-D-05. Autoři: PULKRÁBEK, Jan., VALIŠ, Libor, VÍTEK, Martin, DAVID, Libor a WOLF, Jochen.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-017-8. 2008-07-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran23
Interní odkaz8209.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je klasifikace JUT prasat ultrazvukovým přístrojem IS-D-05. Speciálně pro tento přístroj byla zkonstruována regresní rovnice pro predikci svaloviny v jatečném těle prasat. Postup popsané klasifikace byl již v praxi ověřen.

Ke stažení 8209
OdděleníChov prasat