Klasifikace jatečných těl prasat přístrojem IS-D-15

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Klasifikace jatečných těl prasat přístrojem IS-D-15. Autoři: PULKRÁBEK, Jan., VALIŠ, Libor, VÍTEK, Martin, DAVID, Libor a WOLF, Jochen.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-018-5. 2008-06-24.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz8210.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je klasifikace JUT prasat přístrojem IS-D-15 s vpichovou sondou. Speciálně pro tento přístroj byla zkonstruována regresní rovnice pro predikci svaloviny v jatečném těle prasat. Postup popsané klasifikace byl je již v praxi používán.

Ke stažení 8210
OdděleníChov prasat, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat