Klasifikace jatečných těl prasat v současnosti a po vstupu do EU

PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin, VALIŠ, Libor a WOLF, Jochen. Klasifikace jatečných těl prasat v současnosti a po vstupu do EU. Náš chov, 2004, roč. 64(4), s. 38-41. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4280.pdf
Abstrakt

Příspěvek pojednává o nových požadavcích na klasifikaci jatečně upravených těl prasat v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 110/1997 Sb. a jeho příslušnou prováděcí vyhláškou. Mimo jiné poukazuje na změnu v pojetí jatečně upraveného těla, v této souvislosti autoři doporučují změnu cenové masky. Dále se zabývá využitím a konstrukcí nových regresních rovnic pro odhad podílu svaloviny, které jsou podobně jako v ostatních zemích EU aplikovány pro každou metodu samostatně.

OdděleníChov prasat