Klimatická změna a zvířata – science fiction nebo realita ?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, KOČIŠOVÁ, A. a VOKŘÁLOVÁ, J., 2019 Klimatická změna a zvířata – science fiction nebo realita ?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 54-56. ISSN 978-80-7403-226-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz19195.pdf
Abstrakt

Vliv globálního oteplování na živočišnou výrobu je možné spatřovat ve dvou oblastech. Přímo ovlivňuje zdravotní stav, produkční a reprodukční ukazatele zvířat. Na druhé straně je jedná o nepřímé ovlivnění živočišné výroby v důsledku změny úrodnosti půdy, změn ve složení vegetace, degradace pastvin, dezertifikace a poklesu produkce krmiv. Zvířata vystavená tepelnému stresu snižují příjem krmiva a zvyšují příjem vody. Environmentální stresory snižují tělesnou hmotnost, průměrný denní přírůstek i tělesnou kondici hospodářských zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat