Klonování savců

FULKA, Josef Jr. Klonování savců. Veterinářství, 2013, roč. 63(1), s. 58-60. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13021.pdf
Abstrakt

I když v České republice nemáme dosud žádného klonovaného savce, příspěvek našich pracovníků k řešení dané problematiky není malý. Metoda přenosu jader je v podstatě velmi jednoduchá. Z oocytu v metafázi II jsou vyjmuty chromozomy a následně je do něj přeneseno jádro zvolené buňky. Pro dosaže­ní úspěchu je však nezbytné dodržet řadu zásad: dokonale znát buněčný cyklus obou komponent, poznat vzájemné interakce a především pak provádět veškeré kroky s vysokou precizností. Naše práce byly vět­šinou zaměřeny na poznání a pochopení výše uvedených otázek a jistě přispěly i k tomu, že se celosvěto­vě podařilo nakloňovat řadu druhů savců přenosem jádra somatické buňky. Cílem našeho příspěvku je shrnutí a představení nejvýznamnějších výsledků, které byly publikovány pracovníky VÚŽV.

OdděleníBiologie reprodukce
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie