Kokotice vyčenichá své oběti

PETR, Jaroslav. Kokotice vyčenichá své oběti. Úroda, 2007, roč. 55(2), s. 84-85. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7017.pdf
Abstrakt

Poznání schopností parazitické kokotice rozeznat těkavé látky vylučované jinými rostlinami lze využít k ochraně zemědělských plodin.

OdděleníBiologie reprodukce