Kolostrální imunita telat v CR dle IgG (RID) a celkové bílkoviny stanovené i refraktometrem

ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, A., STANĚK, Stanislav a NEJEDLÁ, Eliška. Kolostrální imunita telat v CR dle IgG (RID) a celkové bílkoviny stanovené i refraktometrem. Veterinářství, 2017, roč. 67(11), s. 883-889. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17201.pdf
Abstrakt

Přenos mateřské imunity mlezivem narozenému teleti je především u dojeného skotu životně důle­žitý, ale stále celosvětově ne zcela zvládnutý. Tato studie se jako první v ČR opírá o zlatý standard hod­nocení kolostrální imunity, tj. o přímé stanovení IgG v séru telat radiální imunodifuzí díky zavedení a plošnému otestování uvedené metodiky. Pro srovnání a praktičnost byla souběžně změřena koncen­trace celkové bílkoviny digitálním refraktometrem (CB-R) a laboratorně fotometricky (CB-L). V 717 sérech telat z 38 chovů byly stanoveny koncentrace IgG, CB-R a CB-L (průměr ± SD), a to 14,3 ± 7,4; 54,8 ± 8,1 a 57,6 ± 9,3 g/l. S využitím užívaných hraničních hodnot 10 g/l pro IgG, 52, resp, 55 g/l pro CB-R a 55, resp. 60 g/l pro CB-L byl vyjádřen podíl vzorků pod limitem. U IgG činil 31,9 %, tj. u téměř třetiny telat bylo takto diagnostikováno selhání pasivního přenosu imunity. Při ověřování shody rozdě­lení telat na uspokojivě čí nedostatečně vybavené mateřskou imunitou podle koncentrace CB-R a CB-L se standardem IgG vyplynula vyrovnanější shoda pří užití nižších variant hraničních hodnot. Při limi­tech CB-R 52 a CB-L 55 g/l bylo 37,2 a 41,7 % vzorků podlimitních. Korelace mezi IgG a CB-R, resp. CB-L dosáhla hodnot korelačního koeficientu r = 0,70, resp. 0,68. Mezi CB-R a CB-L byl r = 0,88. Diskutovány jsou praktické možnosti systematického monitoringu pasivního přenosu imunity.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat