Kombinace gentamicinu a pyrithion zinku a její účinek na bakterie rodů Streptococcus a Staphylococcus

SKŘIVANOVÁ, Eva, LALOUČKOVÁ, Klára a MALÁ, Lucie., 2021 Kombinace gentamicinu a pyrithion zinku a její účinek na bakterie rodů Streptococcus a Staphylococcus. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 18-23. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21103.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo vyhodnotit antimikrobiální interakce mezi gentamicinem (GEN) a pyrithion zinkem (ZnP) vůči kmenům Streptococcus a Staphylococcus aureus. In vitro antimikrobiální účinek GEN a ZnP byl hodnocen vůči 7 kmenům S. aureus, 2 kmenům Str. agalactiae a jednomu kmenu Str. dysgalactiae šachovnicovou metodou v bujónu. Výsledky ukázaly synergický účinek proti třem kmenům S. aureus (všechny byly citlivé na methicilin) při jedné koncentraci testovaných látek. V případě Str. agalactiae, oba testované kmeny vykázaly synergický účinek (při třech a dvou koncentracích). Kombinace GEN a ZnP také ukázala synergismus při třech koncentracích u Str. dysgalactiae.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce