Kombinace pro detekci exprese prasečí 3-merkaptopyruvát-sulfurtransferázy

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kombinace pro detekci exprese prasečí 3-merkaptopyruvát-sulfurtransferázy. Autoři: KOTT, Tomáš, KOTTOVÁ, Blanka, MELČOVÁ, Soňa a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 303778 B6. 2013-03-20.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz13063.pdf
Abstrakt

Řešení se týká kombinace pro detekci exprese prasečí 3-merkaptopyruvát-sulfurtransferázy, metodou real time PCR, která je tvořena hybridizační sondou o sekvenci sondy .tab..tab.CTGTGCTGGACCCC a primery o sekvenci Forward Primer .tab.GCCCGCCGAGTTCCAReverse Primer .tab.TGATGTCCTCGTAGGTCTTGACA.

ProjektZisk meiotické kompetence prasečích oocytů - role protein fosfatázy kalcineurinu
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat