Kombinovaný silážní přípravek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kombinovaný silážní přípravek. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 032354 U1. 2018-11-26.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18221.pdf
Abstrakt

Řešení se týká nového kombinovaného silážního přípravku na bázi chemické silážní složky se selektivními bakteriostatickými vlastnostmi dusitanu sodného a jeho aplikace k čerstvé silážované píci spolu s biologickým přípravkem. Obě složky je však nutné při sklizni píce aplikovat na řezanku odděleně pomocí aplikačního zařízení.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat