Komora pro parazitologické vyšetření prachu

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Komora pro parazitologické vyšetření prachu. Autoři: LUTVYNETS, Andriy, LACHOUT, Josef, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Patentový spis CZ 305695 B6. 2015-12-30.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz15213.pdf
Abstrakt

Komora pro parazitologické vyšetření prachu je tvořena nádobou (1) válcového tvaru, která má nasávací trubici (2) a odsávací trubici (3) umístěnou ve středu své výšky tak, aby podélná osa nádoby (1) byla vždy kolmá na směr proudu nasávaného vzduchu a středy otvorů nasávací trubice (2) a odsávací trubice (3) byly na jedné přímce a nasávací trubice (2) byla přímo opatřena odpovídající koncovkou (4) a uvnitř nádoby (1) je fixační mechanismus, který je tvořen rámečkem (5), jež se skládá ze dvou podélných tyček (6), které jsou na jednom konci upevněny v základové desce (7), která je zároveň podstavou nádoby (1), a na opačném konci jsou prostrčeny skrz opěrnou desku (8), která je k nim pevně přichycena tak, aby konce tyček (6) vyčnívaly, a mezi základovou desku (7) a opěrnou desku (8) je vložena přítlačná deska (9) pro upevnění podložního sklíčka (12) pokrytého vrstvou fixačního roztoku, přičemž mezi základovou deskou (7) a přítlačnou deskou (9) jsou na tyčkách (6) navlečeny dvě stejné pružiny (10), které jsou spojeny s přítlačnou deskou (9), která je také navlečena na tyčkách (6), kde celý rámeček (5) zachycuje podložní sklíčko (12) v ose nádoby (1) v rovině kolmé na směr proudění vzduchu, neboť v protilehlé základně nádoby (1) jsou polohovací otvory (11), do kterých jsou zasunuty volné konce tyček (6) zkompletovaného rámečku (5).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat