Kompletní krmná směs pro výkrm prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kompletní krmná směs pro výkrm prasat. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva a BEČKOVÁ, Rúžena.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23262 U1. 2012-01-16.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz12019.pdf
Abstrakt

Kompletní krmná směs pro výkrm prasat obsahuje lněný šrot. Použití krmné směsi umožní zlepšit skladbu mastných kyselin a poměr n-6/n-3 PUFA ve vepřovém mase.Směs byla podávána v sypké formě ad libitně 40 vykrmovaným prasatům. Prasata tuto směs přijímala a trávila bez problémů. Krmná směs neměla negativní vliv na jatečnou hodnotu a kvalitu masa. U pokusné skupiny byl zjištěn pozitivní vliv přídavku lněného šrotu do krmné směsi na obsah esenciálních kyselin linolové a α-linolenové ve vzorcích svaloviny i hřbetního tuku. Podíl n-6/n-3 ve vzorcích svaloviny pokusných prasat byl výrazně zredukován na doporučenou hodnotu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat