Kondice, mezidobí a perzistence laktace holštýnských dojnic

NĚMEČKOVÁ, Dana, KRPÁLKOVÁ, Lenka a JANECKÁ, M. Kondice, mezidobí a perzistence laktace holštýnských dojnic. Náš chov, 2013, roč. 73(3), s. 16-18. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13024.pdf
Abstrakt

Příspěvek analyzuje faktory působící na úroveň mléčné užitkovosti a reprodukční ukazatele z pohledu tělesné kondice po ote¬lení a délky mezidobí u 291 holštýnských dojnic na 2. laktaci, které byly rozděleny podle BCS při otelení do třech skupin (>3,25 b. – 1, 3 b. -2, 400 dní-1; 3,25 b. a 3 b. do¬sáhly lepších výsledků reprodukce než dojnice s BCS < 2,75 b. (rozdíl v mezidobí činil 25,5 dne). Naproti tomu dojnice s podprů¬měrnou kondicí při otelení měly významně vyšší produkci mléka (9646 kg - 3). Krávy s delším předchozím mezidobím (nad 400 dní) měly o 556 kg vyšší dojivost.

OdděleníChov skotu