Klasifikace jatečných prasat přístrojem UFOM

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Klasifikace jatečných prasat přístrojem UFOM. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin, VALIŠ, Libor a WOLF, Jochen.. Česká republika. Metodika pro praxi . 2006-02-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz6352.pdf
Abstrakt

Byly uskutečněny detailní jatečné disekce a měření pomocných rozměrů přísrtojem UFOM na jatečně upraveném těle v bodě P2. Na podkladě zjištěných výsledků byla konstruována tato regresní rovnice pro odhad podílu svaloviny v JUT: YUFOM = 64,64865 ? 0,76656SUFOM + 0,06425 MUFOM.

Ke stažení 6352
OdděleníChov prasat, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat