Konstrukční a provozní opatření biosekurity na farmě

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Konstrukční a provozní opatření biosekurity na farmě. Náš chov, 2021, roč. 81(8), s. 56-58. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21083.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu klíčových prvků biologické bezpečnosti v chovech hospodářských zvířat s ohledem na konstrukční (umístění farmy a rozložení objektů v areálu farmy) a provozní opatření (kapacita, počet druhů a věková struktura zvířat, rozfázování pracovních operací, evidence osob vstupujících na farmu a udržování čistoty a pořádku).

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat