Kontrola intenzity zpracování směsné krmné dávky v krmném voze

LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena a JANČÍK, Filip. Kontrola intenzity zpracování směsné krmné dávky v krmném voze. Krmivářství, 2021, roč. 25(2), s. 20-23. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21023.pdf
Abstrakt

Správným mícháním se ve směsné krmné dávce (TMR) dosáhne rovnoměrného příjmu živin a zamezí se výběru přitažlivějších složek krmné dávky. Dalším z velmi důležitých faktorů, které bezprostředně souvisejí s problematikou TMR, je délka částic komponentů TMR. Cílem by mělo být lepším řízením krmné techniky dosáhnout, aby krávy do krmného stolu dostaly a také spotřebovaly TMR, která se co nejvíce blíží vypočítané optimální krmné dávce. Byly potvrzeny hypotézy, že každá TMR s odlišným složením komponentů bude mít jiný podíl částic na sítech separátoru Penn State Particle Size (PSPS), že s dobou míchání se zvyšuje podíl menších částic (ne však u každé TMR stejně) a že na začátku zakládání TMR do krmného stolu je podíl delších částic větší než na jeho konci.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat