Konzervace krmiv a jejich využití ve výživě zvířat

DOLEŽAL, Petr, DVOŘÁČEK, Jan, LOUČKA, Radko a další. Konzervace krmiv a jejich využití ve výživě zvířat. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, 307 s. ISBN 978-80-87091-33-3
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran307
Interní odkaz12127.pdf
Abstrakt

Posláním publikace je přinést zemědělské veřejnosti nové ucelené informace z oblasti konzervace krmiv a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat. Zlepšení kvality objemných krmiv představuje velkou rezervu ve snížení nákladů na krmný den a tím i ekonomiky chovu a produkce. Na siláže v současné době připadá více než 80% podíl ze všech konzervovaných krmiv a největší mírou se podílejí na úhradě živin v krmné dávce skotu.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat, Výživa a krmení hospodářských zvířat