Konzervace vojtěšky s různou délkou řezanky a vybranými aditivy

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Konzervace vojtěšky s různou délkou řezanky a vybranými aditivy. Náš chov, 2019, roč. 79(3), s. 20-24. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19023.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo hodnocení fermentace a aerobní stability siláží vojtěšky, sklízené o sušině cca 32 % s různou délkou řezanky za použití silážního přípravku bakteriálního, kombinovaného bakteriálního s chemickým a chemického. Významné (P < 0,05) rozdíly mezi variantami byly pouze u čpavkového dusíku, který indikuje stupeň proteolýzy. Nejvyšší hodnoty čpavkového dusíku byly naměřeny u kontrolní siláže bez konzervantu s dlouhou řezankou, nejlepší výsledek u siláže s inokulantem, obsahujícím Lactobacillus plantarum MTD/1. Nejlepší aerobní stabilita byla naměřena u siláží, konzervovaných přípravkem, který obsahoval Lactobacillus plantarum MTD/1 v kombinaci se sorbátem draselným.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat