Konzervace vojtěšky silážními přípravky nového typu

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Konzervace vojtěšky silážními přípravky nového typu. Náš chov, 2019, roč. 79(4), s. 16-19. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19047.pdf
Abstrakt

zhruba 32 % s různou délkou řezanky za použití silážních přípravků nového typu. Ve srovnání s kontrolními silážemi bez konzervantu, ale i se silážemi s různými, v praxi již běžně využívanými silážními přípravky, nebyly u testovaných dvou nových přípravků ukazatele výživných hodnot ani kvality fermentace významně rozdílné. Nový silážní přípravek CZ 032516 U1 vykázal vyšší aerobní stabilitu, zejména u siláží s kratší řezankou

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat