Konzervanty do siláží v roce 2004

TYROLOVÁ, Yvona. Konzervanty do siláží v roce 2004. Krmivářství, 2004, roč. 8(2), s. 23-33. ISSN 1211-5681.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4028.pdf
Abstrakt

Příspěvek obsahuje informace o všech silážních konzervantech na českém trhu. V prodeji jsou přípravky biologické, chemické a chemicko-biologické. Velká pozornost je věnována aerobní stabilitě. Některé konzervanty obsahují bakterii Lactobacillus buchneri,která zvyšuje aerobní stabilitu siláží. I při použití konzervantů je stále nezbytné dodržovat základní technologická pravidla pro silážování.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat