Konzervanty v silážích

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Konzervanty v silážích. Autoři: TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-071-0. 2010-12-03.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10208.pdf
Abstrakt

Silážovaná krmiva jsou v současné době nezbytnou složkou krmných dávek skotu. Kvalita vyrobeného krmiva se samozřejmě promítne do zdravotního stavu zvířat a následně i do jejich užitkovosti. Pro podporu fermentačního procesu vyráběných siláží (biologická aditiva) a pro rychlé okyselení navezené hmoty a ochranu proti nežádoucím mikroorganismům (chemické konzervanty) se do silážované hmoty přidávají konzervanty. Jejich množství na českém trhu je velké a orientace mezi nimi může být obtížná. Proto byla napsána tato metodika, která podrobně rozebírá jednotlivé složky konzervantů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10208
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat