Klasifikace jatečných prasat přístrojem HGP

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Klasifikace jatečných prasat přístrojem HGP. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VALIŠ, Libor, VÍTEK, Martin a WOLF, Jochen.. Česká republika. Metodika pro praxi . 2006-02-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz6353.pdf
Abstrakt

Byly uskutečněny detailní jatečné disekce a měření pomocných rozměrů přísrtojem HGP na jatečně upraveném těle v bodě P2. Na podkladě zjištěných výsledků byla konstruována tato regresní rovnice pro odhad podílu svaloviny v JUT: YHGP = 61,34154 ? 0,81609 SHGP + 0,12901 MHGP.

Ke stažení 6353
OdděleníChov prasat, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat