Korekce nadměrného obsahu fosforu v krmných směsích pro slepice v ČR

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Korekce nadměrného obsahu fosforu v krmných směsích pro slepice v ČR. Autoři: SKŘIVAN, Miloš a MAROUNEK, Milan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-078-9. 2011-08-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz11085.pdf
Abstrakt

Vysoký obsah fosforu (P) v krmných směsích pro nosnice může snížit užitkovost. V ČR je běžný přídavek fytasy 375-500 FTU/kg krmné směsi, která obsahuje okolo 0,38% využitelného P. Vyšší výskyt vajec s porušenou skořápkou prokazuje nevhodnost této kombinace. Potřeba P závisí na složení krmné směsi. Doporučujeme proto koncentraci využitelného P ve výši 2,7 g/kg pšeničné krmné směsi a 3,0 g/kg kukuřičné směsi. Přídavek fytasy by se měl snížit na 150 FTU/kg. Tím se sníží náklady bez poklesu užitkovosti a sníží se vyloučení P trusem.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 11085
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce