Korelační koeficienty mezi nutričními ukazateli hybridů kukuřice pěstovaných tři roky ve dvou lokalitách

LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, Václav, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Korelační koeficienty mezi nutričními ukazateli hybridů kukuřice pěstovaných tři roky ve dvou lokalitách. Úroda, 2015, roč. 63(12, vědecká příloha), s. 367-369. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15180.pdf
Abstrakt

Cílem bylo zjistit vzájemný vztah mezi typy hybridů (ranější vs středně rané, typu dozrávání stay-green a rovnoměrně dozrávající, typu endospermu moučnatého dent vs sklovitého flint, s využitím na siláž vs na zrno), výnosem, dobou vegetace a nutričními hodnotami vybraných hybridů kukuřice. Polní pokusy s 9 hybridy ranosti od FAO 230 po FAO 320 probíhaly 3 roky v Troubsku a v Praze Uhříněvsi. Mezi typy hybridů a ostatními ukazateli byly korelační koeficienty vždy nižší než 0,29. Vyšší (P

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat