Koupele paznehtů

STANĚK, Stanislav a ŚLOSÁRKOVÁ, Soňa. Koupele paznehtů. Náš chov, 2016, roč. 76(Příloha), s. 42-45. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16084.pdf
Abstrakt

V příspěvku je pozornost věnována prevenci vzniku kulhání u krav z pohledu koupelí končetin – paznehtů. Koupele paznehtů rozdělujeme na a) koupele preventivní s cílem snížit infekční tlak, kterému jsou končetiny resp. paznehty dennodenně vystaveny, a to po dobu několika hodin denně při pohybu v pohybových chodbách a b) koupele léčebné, používané u krav v případech detekování různých onemocnění, jakými jsou nejčastěji digitální dermatitidy, interdigitální dermatitidy aj. Významné je v prevenci předmytí paznehtů. V článku jsou uvedeny rozměrové parametry van pro koupele končetin. Jsou uvedeny klady a zápory použití matrací pro ošetření paznehtů a specifika koupelí ve stájích s automatickými systémy dojení krav.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat