Klasifikace jatečných prasat ZP metodou

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Klasifikace jatečných prasat ZP metodou. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin, VALIŠ, Libor a WOLF, Jochen.. Česká republika. Metodika pro praxi . 2006-02-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz6354.pdf
Abstrakt

Byly uskutečněny detailní jatečné disekce a měření pomocných rozměrů ZP metodou na jatečně upraveném těle v bodě P2. Na podkladě zjištěných výsledků byla konstruována tato regresní rovnice pro odhad podílu svaloviny v JUT: YZP = 49,62542 ? 0,63371 SZP +0,23525 MZP.

Ke stažení 6354
OdděleníChov prasat, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat