Kritéria pro výběr hybridů kukuřice na siláž

ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, SPOL. S.R.O. TROUBSKO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, NUTRIVET, S.R.O., POHOŘELICE a SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V PRAZE.. Kritéria pro výběr hybridů kukuřice na siláž. Autoři: LOUČKA, Radko, LANG, Jaroslav, JAMBOR, Václav., NEDĚLNÍK, Jan, TŘINÁCTÝ, Jiří, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-88000-05-1. 2015-12-04.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz15182.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je doporučit zemědělské veřejnosti kritéria pro výběr hybridů kukuřice na siláž. V úvodu jsou popsány základní charakteristiky kukuřice. V dalších kapitolách jsou popisovány faktory, např. stravitelnost NDF, obsah a degradovatelnost škrobu, chutnost, silážovatelnost, ranost, rychlost dozrávání rostlin, odolnost, termín a způsob sklizně. Na výčet faktorů, které jsou pro výběr hybridů kukuřice na siláž důležité, navazuje informace o nutričních a fermentačních ukazatelích. Stěžejní částí metodiky je doporučení metod hodnocení hybridů, včetně několika příkladů.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
Ke stažení 15182
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat