Kritická místa v chovech dojeného skotu ve vztahu k antimikrobiální rezistenci

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Kritická místa v chovech dojeného skotu ve vztahu k antimikrobiální rezistenci. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 60-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22143.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů v chovech dojeného skotu z hlediska prevence, profylaxe a biosekurity a jejich vliv na omezení spotřeby antimikrobiálních látek a vývoj antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat