Kritická místa v chovech drůbeže ve vztahu k antimikrobiální rezistenci

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Kritická místa v chovech drůbeže ve vztahu k antimikrobiální rezistenci. Náš chov, 2022, roč. 82(10), s. 62-64. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22147.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů v chovech drůbeže z hlediska prevence, profylaxe a biosekurity a jejich vlivu na omezení spotřeby antimikrobiálních látek a vývoj antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat