Kritické kontrolní body snižující spotřebu antimikrobik v automatických systémech dojení

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef. Kritické kontrolní body snižující spotřebu antimikrobik v automatických systémech dojení. Náš chov, 2023, roč. 83(5), s. 59-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23045.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů ovlivňujících spotřebu antimikrobiálních látek v chovech dojeného skotu s automatickým systémem dojení.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat