Krmení vysokoprodukčních dojnic v mrazivém období

LOUČKA, Radko. Krmení vysokoprodukčních dojnic v mrazivém období. Krmivářství, 2010, roč. 14(2), s. 24-26. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10020.pdf
Abstrakt

Z dietetického hlediska se nedoporučuje krmit dojnice, zvláště ty vysokoprodukční, zmrzlými krmivy. V zimním období se ale teploty vzduchu někdy pohybují hluboko pod bodem mrazu. Cílem práce bylo zjistit do jaké hloubky siláže v odběrovém profilu silážního žlabu promrzají a jak na krmivo a mráz reagují dojnice produkcí mléka. Pro měření teplot krmiv byla použita termokamera P45. Teplota venkovního vzduchu v době měření ve 14 hod. byla minus 7,7 stupňů C, ráno v 7 hodin minus 21,4 stupňů C. Dojnice na snížení venkovní teploty a teploty směsného krmiva sice zareagovaly snížením denního nádoje, ale nevýrazně. V průběhu měsíce ledna byly nádoje v mrazivých dnech srovnatelné s těmi v méně mrazivých dnech, korelace byla nízká 0,35.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat