Krmivo z výroby oleje - řepka ve výživě přežvýkavců

GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra a JANČÍK, Filip. Krmivo z výroby oleje - řepka ve výživě přežvýkavců. Krmivářství, 2020, roč. 24(1), s. 30-32. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20060.pdf
Abstrakt

Bílkovinná krmiva jsou ve výživě hospodářských zvířat nepostradatelná. Jsou důležitá pro ekonomickou stabilitu chovu. Alternativou bílkovinných krmiv může být i řepka, která se na trhu objevuje v celé řadě krmných produktů. Výhodou je využití v krmivářství jako odpadu z potravinářské produkce a tedy její maximální využití. Ve výživě dojnic se jedná o krmivo, které při optimálním zařazení do KD zajistí dostatek tuku a bílkovinných látek s příznivým zastoupením aminokyselin.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat