Krmná směs pro spárkatou zvěř

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a MRÁZ AGRO, S.R.O. V BLATNÉ. Krmná směs pro spárkatou zvěř. Autoři: LOUČKA, Radko a MRÁZ, Vladimír.. Česká republika. Užitný vzor CZ 31966 U1. 2018-08-14.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18131.pdf
Abstrakt

Doplňková krmná směs pro spárkatou zvěř je zcela prostá geneticky modifikovaných organizmů. Je charakteristická vyšším zastoupením vedlejších produktů potravinářského průmyslu. Podle potřeb zvířat, jejich druhu, fyziologického stavu či podle vnějšího prostředí lze do ní přidat další vhodné komponenty. Podmínkou použití této směsi pro krmení spárkaté zvěře je současně jejich neomezený přístup k pastvě či senu a vodě, případně k minerálním lizům.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat