Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21043 U1. 2010-06-28.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz10073.pdf
Abstrakt

Řešení se týká krmné směsi pro výkrm brojlerových králíků, která obsahuje sušený kořen čekanky obecné. Tato směs negativně neovlivňuje přírůstek živé hmotnosti králíků, příjem krmiva, konverzi krmiva, stravitelnost živin či parametry jatečně opracovaného těla. Naopak, příznivě působí na mikrobiální aktivitu slepého střeva.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce