Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk a MAROUNEK, Milan.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21038 U1. 2010-06-28.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz10074.pdf
Abstrakt

Řešení se týká krmné směsi pro výkrm brojlerových králíků, která obsahuje lupinu úzkolistou. Tato krmná směs nemá negativní vliv na přírůstek živé hmotnosti králíků, příjem krmiva, konverzi krmiva, parametry jatečného těla či stravitelnost živin. Lupina úzkolistá tak může být alternativním zdrojem dusíkatých látek pro krmné směsi vykrmovaných králíků.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce