Krmné dávky pro dojnice s využitím precizního zemědělství

LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, ŘEHÁK, Dalibor, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, JANČÍK, Filip a HOMOLKA, Petr. Krmné dávky pro dojnice s využitím precizního zemědělství. Náš chov, 2020, roč. 80(3), s. 68-72. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20029.pdf
Abstrakt

V každé skupině bylo vybráno osm dojnic pro odběry bachorové tekutiny a z nich v každé skupině čtyři pro sledování pH a teploty v bachoru s využitím bolusů eCOW. Pokusné období trvalo 12 týdnů, resp. čtyři periody po třech týdnech. V první periodě dostávala skupina A krmnou dávku (TMR) s kontrolní (K) krmnou směsí (KS) D01K a skupina B TMR s KS D01R s obsahem 5 % přípravku R. Na konci každé periody se KS vyměnila. U dojnic, krmených pokusnou krmnou dávkou, byla statisticky významná (P < 0,05) delší doba přežvykování a delší doba adaptace na novou TMR, nižší (P > 0,05) bylo množství nadojeného mléka

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat