Kruhová stáj

AGROMONT, VIMPERK, S.R.O., ČKYNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Kruhová stáj. Autoři: KORDÍK, Josef, VOKÁČ, Ivan, ČERNÁ, Daniela, DOLEŽAL, Oldřich, ZINK, Vojtěch a STANĚK, Stanislav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25822 U1. 2013-09-02.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13116.pdf
Abstrakt

Kruhová stáj pro chov hospodářských zvířat s průměrem stáje D nebo ve tvaru n-úhelníku vepsaného do kružnice, je opatřená střechnou ve tvaru jehlanu s n-úhelníkovou základnou. Střecha je opatřena ventilačním otvorem osazeným odvětrávací nástavbou. Stáj je rozdělena do mezikruží k ustájení zvířat s centrálními pohybovými chodbami, a to ve směru k dojírně, která je ve středu stáje. Stáj je opatřena systémem automatického pohybu zvířat a obsahuje soustavu pohyblivých branek a hrazení s pneumatickým ovládáním. Současně jsou využívány řetízkové přihaněče – automatický pohyb zvířat uvnitř stavby, který umožňuje pohyb zvířat z prostor ustájení, přes pohybové chodby do prostor čekárny, dojírny a zpět. Ve stáji je automatický systém zakládání krmné dávky. Součástí automatizované dojírny jsou systémy automatického sběru dat o pohybu zvířat, zdraví, hmotnosti s možností automatické selekce zvířat a automatický řídící systém provozu celé stáje.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat