Klasifikace jatečných prasat přístrojem FOM

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Klasifikace jatečných prasat přístrojem FOM. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VALIŠ, Libor, VÍTEK, Martin a WOLF, Jochen.. Česká republika. Metodika pro praxi . 2006-02-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz6355.pdf
Abstrakt

Byly uskutečněny detailní jatečné disekce a měření pomocných rozměrů přísrtojem FOM na jatečně upraveném těle v bodě P2. Na podkladě zjištěných výsledků byla konstruována tato regresní rovnice pro odhad podílu svaloviny v JUT: YFOM = 59,86131 ? 0,72930 SFOM + 0,12853 MFOM

Ke stažení 6355
OdděleníChov prasat, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat