Kukuřice a její sklizeň na siláž

TYROLOVÁ, Yvona. Kukuřice a její sklizeň na siláž. Úroda, 2019, roč. 67(9), s. 54-56. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19157.pdf
Abstrakt

Kukuřice je dobře silážovatelnou plodinou, což ale platí pouze za ideálních podmínek (správná technologie, sušina a počasí). V článku je popsán vliv sušiny a počasí na fermentační proces kukuřice.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat