Kukuřičné siláže a jejich nižší aerobní stabilita

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav. Kukuřičné siláže a jejich nižší aerobní stabilita. Zemědělec, Téma týdne, 2021, roč. 34(47), s. 24-26. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21092.pdf
Abstrakt

Kukuřice je za normálních okolností lehce silážovatelnou plodinou. Silážovatelnost kukuřice se snižuje nejen sklizní v nevhodné vegetační fázi nebo při příliš vysokém či nízkém obsahu sušiny, ale také se zvyšujícím se množstvím popelovin, které působí pufračně. To je i jedna z příčin zhoršené aerobní stability, kterou lze predikovat, stanovit i hodnotit. Podle výsledku lze učinit patřičná opatření, aby aerobní stabilita siláže byla prodloužena, a tedy aby i ztráty sušiny a živin byly co nejnižší.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat