Kulhání krav v genomické selekci holštýnského skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, J., FLEISCHER, P. a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Kulhání krav v genomické selekci holštýnského skotu. Chovatelské listy, 2022, roč. 2022(1), s. 22-25. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22097.pdf
Abstrakt

Kulhání krav přináší velké ekonomické ztráty. Kulhání je zapříčiněno vlivy chovu I genetickými, mezi jinámi se jedná o poruchy paznehtů, které byly v roce 2020 v ČR na druhém místě v příčinách vyřazování krav. K dubnu 2022 bylo kulhání evidováno v Deníku nemocí a léčení v 17 tis. případech. Kulhání je evidováno především ve stádech chovajících holštýnský skot. Kulhání je komplexní znak. Může být považováno za ukazatel, indikátorový znak, který zastupuje ve šlechtění onemocnění končetin zvířete. Může být samo o sobě cílem šlechtění. V dubnu 2022 byly pro odhad genomických plemenných hodnot využity záznamy z 44 stád holštýnského skotu, 39 tis. krav a 70 tis. laktací, z nichž 8 % laktací mělo alespoň jedenkrát nahlášeno kulhání. Genetické trendy a vývoj spolehlivostí ukázaly stoupající trend plemenných hodnot pro samičí část populace, ale zejména stoupající hodnoty spolehlivostí pro plemennou hodnotu kulhání. Genetické korelace mezi kulhání a nemocemi paznehtů potvrdily předpoklad o silném genetickém vztahu mezi nekrobacilózou meziprstí a predispozicí ke kulhání. Zároveň se objevila i silná genetická vazba mezi chodivostí a nekrobacilózou meziprstí. Podobný, ale mnohem slabší genetický vztah se podařilo prokázat mezi kulháním, chodivostí prvotelek a digitální dermatitidou.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat