Kulhavost - významný faktor ovlivňující životní pohodu mléčného skotu

STĚHULOVÁ, Ilona a ŠÁROVÁ, Radka. Kulhavost - významný faktor ovlivňující životní pohodu mléčného skotu. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 414-416. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12079.pdf
Abstrakt

Kulhání je po problémech v reprodukci a mastitidě nejčastější zdravotní problém v chovu mléčného skotu, který způsobuje chronickou bolest a tím zhoršuje welfare krav. Počet kulhavých krav v chovech je velmi variabilní. Při monitorování výskytu kulhavosti na 39 farmách v ČR se procento kulhavých krav pohybovalo od 6 do 64%. Mezi rizikové faktory zvyšující významně výskyt kulhavosti patřily kluzké a mokré podlahy a špatná kvalita péče o zvířata (včetně ošetření paznehtů). Více ohrožené pak byly krávy s přerostlými paznehty, špinavé a s poraněními kůže. Chovatelé často podhodnocovali výskyt kulhavých zvířat ve svém chovu a uváděli významně nižší počet nemocných krav, než bylo následně zjištěno při sledování. Závěrem lze říci, že vzhledem k velkým rozdílům mezi chovy je velký potenciál ke snížení výskytu kulhavosti. Nejdůležitějším krokem je pomoci chovatelům s detekcí nemocných zvířat a s identifikací rizikových faktorů v daném chovu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníEtologie