Kultivační médium pro eliminaci defektů zrání savčích oocytů vyvolaných bisfenolem A nebo bisfenolem S - 2

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kultivační médium pro eliminaci defektů zrání savčích oocytů vyvolaných bisfenolem A nebo bisfenolem S - 2. Autoři: ŽALMANOVÁ, Tereza, PROKEŠOVÁ, Šárka, MOČÁRYOVÁ, Beáta, KOTT, Tomáš a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 35512 U1. 2021-11-04.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz21275.pdf
Abstrakt

Řešení se týká zvýšení vývojové schopnosti savčích oocytů získaných od zvířat vystavených nepříznivým účinkům endokrinních disruptorů.

ProjektBisfenoly jako významné endokrinní disruptory současnosti
OdděleníBiologie reprodukce