Kultivační médium pro eliminaci defektů zrání savčích oocytů vyvolaných bisfenolem A nebo bisfenolem S - 2

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kultivační médium pro eliminaci defektů zrání savčích oocytů vyvolaných bisfenolem A nebo bisfenolem S - 2. Autoři: ŽALMANOVÁ, Tereza, PROKEŠOVÁ, Šárka, MOČÁRYOVÁ, Beáta, KOTT, Tomáš a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 35512 U1. 2021-11-04.
Kateg. publikaceUžitný vzor, prototyp, právní norma, ověřená technologie
Interní odkaz21275.pdf
Abstrakt

Řešení se týká zvýšení vývojové schopnosti savčích oocytů získaných od zvířat vystavených nepříznivým účinkům endokrinních disruptorů.

ProjektBisfenoly jako významné endokrinní disruptory současnosti
OdděleníBiologie reprodukce