Kvalita jatečného těla býků masných plemen skotu

ZAHRÁDKOVÁ, Radka, BARTOŇ, Luděk, KREJČOVÁ, Michaela, TESLÍK, Václav a BUREŠ, Daniel. Kvalita jatečného těla býků masných plemen skotu. Náš chov, 2005, roč. 65(3), s. 41-42. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5033.pdf
Abstrakt

U souboru býků plemene aberdeen angus (AA) a hereford (HE) (menší tělesný rámec), charolais (CH) a masný simentál (MS) (velký tělesný rámec) byla provedena analýza jatečného těla. Vyšší intenzita růstu byla potvrzena u CH a MS. Jatečná výtěžnost byla nejvyšší u CH a AA. Podle klasifikace jatečných těl na základě systému SEUROP byli býci CH a MS nejlepší ve zmasilosti a býci skupiny AA a HE měli nejvyšší stupeň protučnělosti.

OdděleníChov skotu