Kontrola užitkovosti masných plemen skotu

KVAPILÍK, Jindřich. Kontrola užitkovosti masných plemen skotu. In Ročenka - Chov skotu v České republice Hlavní výsledky a ukazatele za rok 2006. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu v ČR Český svaz chovatelů masného skotu, 2007, s. 50-58. ISBN 978-80-239-9395-0.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran200
Interní odkaz7316.pdf
Abstrakt

Krávy bez tržní produkce mléka jsou jedinou kategorií skotu, jejíž početní stavy se v posledním desetiletí v ČR postupně zvyšují. Jejich celkový počet dosáhl k 1. 4. 2006 cca 140 tis. kusů. Strop jejich početních stavů s nárokem na přímé platby pro podmínky EU činí pro ČR 90 300 kusů. Znamená to, že nárok na přímé platby se bude týkat cca 64 % stavů krav k 1. 4. 2006. V příspěvku jsou uvedeny údaje o početních stavech krav masných plemen a kříženek (50 % a více) v kontrole užitkovosti v letech 2000-2005.

OdděleníChov skotu