Kvalita kukuřičné siláže konzervované různými aditivy

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Kvalita kukuřičné siláže konzervované různými aditivy. Úroda, 2016, roč. LXIV, vědecká příloha(12), s. 493-496. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16180.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo u kukuřičných siláží s vyšším obsahem sušiny (46,7 %), neutrálně detergentní vlákniny (57,5 % v suš.) a nižším obsahem škrobu (29,5 % v suš.) stanovit vliv použití vybraných biologických a chemických silážních přípravků. Všechny silážní přípravky (biologické i chemické) přispěly ve srovnání s kontrolní siláží bez konzervantu ke snížení pH. Významně vyšší kyselost vodního výluhu, ve srovnání s kontrolou, byla naměřena u všech siláží konzervovaných chemickými přípravky a u přípravku FormasilMaize (L.buchneri a P.pentosaceus). Zatímco aerobní stabilita siláže bez konzervantu byla v průměru 107 hodin, siláž s kombinovaným hetero a homo fermentativním silážním přípravkem byla 142 hodin a s chemickým přípravkem, obsahujícím benzoát sodný, sorbát draselný a dusitan sodný, více než 170 hodin

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat