Kvalita masa kuřat Dominant chovaných na pastvě

ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Milloš. Kvalita masa kuřat Dominant chovaných na pastvě. Maso, 2017, roč. 28(4), s. 51-53. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17189.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo vyhodnotit vliv tří genotypů kuřat (Dominant Sussex D104, Dominant Brown D102 a Dominant Tinted D723) na ukazatele užitkovosti a kvality masa kohoutků, kteří měli přístup k pastvě. Kuřata byla od 50. do 77. dne věku umístěna do mobilních boxů na pastvu. Hustota osazení boxu byla 9,2 kuřete na m2. Nejvyšší příjem pastvy byl zaznamenán u genotypu Dominant Brown D102 (7,41 g sušiny/ks/den) a Dominant Tinted D723 (7,52g sušiny/ks/den). Živá hmotnost v 77. dni věku (P

ProjektŘešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce