Kvalita masa pomalu rostoucích hybridů kuřat a pastevní výkrm

ENGLMAIEROVÁ, Michaela. Kvalita masa pomalu rostoucích hybridů kuřat a pastevní výkrm. Výživa a potraviny, 2019, roč. 74(4), s. 100-104. ISSN 1211-846X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19207.pdf
Abstrakt

V současné době se zvyšuje zájem lidí o pohodu zvířat. V případě výkrmu kuřat je možností jak zvýšit pohodu zví­řat snížit koncentraci zvířat na jednotku plochy a umožnit kuřatům přístup do výběhu s vegetací. Pro takovouto formu výkrmu jsou vhodné pomalu rostoucí genotypy kuřat nebo kohoutci nosných linií, kteří jsou jinak po vylíhnutí utraceni. Tato kuřata vykazují vyšší ochotu se pást a tak obohacují své maso o zdraví prospěšné látky, jakými jsou vitaminy, karotenoidy, minerální látky a n-3 mastné kyseliny. Na druhé straně se toto maso vyznačuje nižší vazností a křehkostí oproti masu brojlerových kuřat. Z hlediska organoleptických vlastností je ale maso pomalu rostoucích genotypů pova­žováno za chutnější.

ProjektKvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce